Privacybeleid

Ons website-adres is: https://www.bakhuisvlees.nl.

PRIVACYVERKLARING

Bakhuisvlees is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Bakhuisvlees. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Bakhuisvlees zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Bakhuisvlees slechts persoonsgegevens die u vrijwillig (als online bezoeker) verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen. In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1.   Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Bakhuisvlees verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Bijvoorbeeld door het administreren van e-mailadressen dan wel door het registreren van de interesse voor bepaalde producten en/of diensten die Bakhuisvlees kan aanbieden.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van Bakhuisvlees. Bijvoorbeeld, als u ons in een e-mailbericht verzoekt om informatie over Bakhuisvlees dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Bakhuisvlees verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker en/of klant. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

Bakhuisvlees kan ten behoeve van haar website en/of ander marketingmateriaal foto’s maken. Hiervoor zal Bakhuisvlees in beginsel altijd (mondeling) toestemming vragen. Mocht u bezwaar hebben tegen het maken van foto’s dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Een eenmaal gepubliceerde foto zal uiteraard op uw verzoek verwijderd worden.

2.   Bewaring van persoonsgegevens

Bakhuisvlees bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld, waarbij wettelijke bewaartermijnen in acht genomen worden. In dit kader merkt Bakhuisvlees op dat zij na het voldoen aan de overeenkomst c.q. uw verzoek, uw gegevens bewaart om u in de toekomst desgewenst te kunnen voorzien van persoonlijk advies, acties en/of evenementen c.q. u te benaderen met het verzoek om een beoordeling over Bakhuisvlees te schrijven. Indien u hier bezwaar tegen heeft verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken, in welk kader wij u wijzen op uw rechten uit artikel 5 van onderhavige verklaring.

3.  Delen van persoonsgegevens met derden

Bakhuisvlees deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4.  Cookies

Een “cookie” is een klein stukje tekst dat een website plaatst in de browser van het apparaat waarmee u de website bezoekt (bijv. computer of smartphone). De cookie geeft de website de mogelijkheid uw apparaat te herkennen en wordt gebruikt voor verschillende doeleinden.

Op onze website kan een zogenaamde cookie banner verschijnen waarmee uw toestemming wordt gevraagd voor het gebruik van cookies. U hebt de keuze om cookies te accepteren door te handelen op basis van de toestemmingsinformatie genoemd op de cookie-banner. Als u geen toestemming geeft zullen uw apparaten niet worden gevolgd voor marketing gerelateerde activiteiten. Sommige cookies zijn noodzakelijk voor het goed functioneren van de website. Dergelijke ‘functionele’ cookies worden niet geblokkeerd door het gebruik van de cookie banner.

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bakhuisvlees. U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Bakhuisvlees zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/privacyklacht-indienen

6. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bakhuisvlees heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Bakhuisvlees via onderstaand adres.

Contactgegevens:

Naam:                Bakhuisvlees                                                                                         

Adres:                 IJsseldijk 3 – 8194 LA Veessen

Tel. nummer:    0578-641181 of 06 43180653

E-mail:                info@bakhuisvlees.nl

Reacties

Als bezoekers reacties achterlaten op de site, verzamelen we de gegevens getoond in het reactieformulier, het IP-adres van de bezoeker en de browser user agent om te helpen spam te detecteren.

Een geanonimiseerde string, gemaakt op basis van je e-mailadres (dit wordt ook een hash genoemd) kan worden gestuurd naar de Gravatar service indien je dit gebruikt. De privacybeleidspagina kun je hier vinden: https://automattic.com/privacy/. Nadat je reactie is goedgekeurd, is je profielfoto publiekelijk zichtbaar in de context van je reactie.

Ingesloten inhoud van andere websites

Berichten op deze site kunnen ingesloten (embedded) inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, etc.). Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere website heeft bezocht.

Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies gebruiken, tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op die website.